X
Нажмите Нравится
Мобільна версія Новини України Рейтинги України MH17 Выборы Коронавірус Лайфхак Війна

Правила використання вмісту сайту і відмова від відповідальності

 1. Офіційне повідомлення

  Цей веб-сайт (далі – «Сайт») належить ТОВ Schibsted ASA («Компанія»), Юридична адреса: Schibsted ASA, Postboks 490 Sentrum, NO-0105 Oslo, Norway.

  Це офіційне повідомлення («офіційне повідомлення") встановлює правила користування даним Сайтом. Користуючись цим Сайтом, ви висловлюєте свою згоду з правилами, встановленими в офіційному повідомленні. Компанія має право в будь-який час внести зміни в правила, встановлені цим офіційним повідомленням, які вступають в силу негайно. Продовження користування Сайтом після внесення змін означає Вашу згоду на дотримання нових правил. Регулярно відвідуйте цю сторінку для ознайомлення з поточними умовами офіційного повідомлення.
   

 2. Інтелектуальна власність

  Всі авторські та інші права на результати інтелектуальної діяльності, що знаходяться на сайті і в його змісті, включаючи (без обмеження) тексти, ілюстрації, графічні зображення, аудіо відео та інші файли, коди, наявні на Сайті, а також в його зовнішньому вигляді і сприйнятті (збірно «Вміст») належать Компанії або стороннім постачальникам послуг.

  Якщо не вказано інше, ви маєте право переглядати, копіювати і роздруковувати Вміст тільки для свого власного використання за умови, що на всіх копіях і роздруківках Вмісту присутні відмітки про авторські та інші майнові права, а також про відмову від відповідальності, поміщені на них на сайті. Компанія залишає за собою право (але не зобов'язана) в будь-який час змінювати Вміст.

  Не допускається використання товарних знаків Компанії або членів її групи компаній без попереднього письмового дозволу Компанії. Компанія зберігає за собою всі права на зазначені товарні знаки.

  За винятком зазначеного вище, ніякі матеріали, що знаходяться на сайті, не означають надання будь-яких прав або ліцензій. Компанія не гарантує Вам право на використання наявних на Сайті матеріалів, що належать третім особам, а також того, що для використання таких матеріалів не буде потрібно дозволу таких третіх осіб. Не допускається зміна Вмісту, а також зміна або видалення відміток про авторські права або посилань на автора, присутніх у Вмісті, без попереднього дозволу Компанії.
   

 3. Використання Вмісту Сайту

  Дія нижчеперелічених умов поширюється на інформаційні агентства, офіційні інтернет-сайти компаній і організацій, тематичні інтернет-сайти юридичних осіб, електронні ЗМІ, друковані засоби масової інформації, видання, газети, журнали, фізичних і юридичних осіб («Користувачі»).

  За винятком зазначеного в другому абзаці п. II цих Правил, використання вмісту сайту регламентується наступними обов'язковими Умовами:

  1. Використання текстового вмісту (повністю або частково) можливо виключно при дотриманні Обов'язків Користувача, описаних в п.IV цих Правил.
  2. Використання графічних (в тому числі фото) зображень, аудіо, відео та інших файлів, а також кодів можливо тільки з письмової згоди Компанії, а також при дотриманні Обов'язків Користувача, описаних в п.IV цих Правил. Для отримання згоди робіть запит на e-mail: [email protected].
    

 4. Обязанности Пользователей при использовании Содержимого сайта

  ВНИМАНИЕ! Несоблюдение вышеперечисленных обязанностей Пользователя считается незаконным воспроизведением.

  1. Соблюдать точность цитирования и воспроизведения Содержимого Сайта

   При воспроизведении материалов не допускается переработка их оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.

   При использовании в дайджестах прессы материалов не допускается их переработка в той мере, в какой она приводит к искажению их смысла.

   Ответственность за искажение смысла материалов, возникшее вследствие их неточного воспроизведения, лежит на Пользователе.
    

  2. Оформлять ссылки на источник информации

   При воспроизведении в печатном издании, на радио, телевидении Пользователь обязан указать источник — веб-сайт «20 хвилин». При использовании авторских материалов, помимо указания источника Пользователь обязан указывать имя и/или фамилию автора воспроизводимого (цитируемого) материала.

   При воспроизведении на интернет-сайтах Пользователь обязан дать прямую гипертекстовую ссылку (гиперссылку) на используемую страницу или на сайт http://www.20khvylyn.com/. Эта гиперссылка должна располагаться в начале воспроизводимой статьи. Гиперссылка должна быть оформлена, как тег HTML вида <a href=http://www.20khvylyn.com/>20 минут Украина</a>. Использование в гиперссылке дескриптора rel=nofollow не допускается. Гиперссылка не должна быть заключена в теги <noindex>...</noindex>. Не допускается использование переадресаций, скриптовых языков (например, JavaScipt) для огранизации гиперссылки, а также других технологий, затрудняющих или делающих невозможным индексацию гиперссылки. Пользователь также обязан заключать воспроизводимые (цитируемые) текстовые материалы Содержимого Сайта Компании в теги <noindex>...</noindex>.

   Запрещено включение в RSS-рассылки Пользователя сообщений, полностью дублирующих Содержимое Сайта. При использовании в RSS-рассылках Пользователя переработанных материалов Содержимого Сайта запрещается указывать время идентичное или более раннее, чем время выпуска соответствующих материалов на сайте Компании.
    

 5. Отказ от ответственности

  Доступ к Сайту, а также использование его Содержимого осуществляются исключительно по вашему усмотрению и на ваш риск. Хотя Компания принимает разумные меры для обеспечения точности и актуальности Содержимого, она не принимает на себя ответственности за действия лиц или организаций, прямо или иным образом осуществленные на основании информации, имеющейся на Сайте или полученной через него, как предоставленной Компанией, так и третьими лицами.

  Сайт и Содержимое предоставляются по принципу «Как есть» (As is), и Компания не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении Сайта и Содержимого, в том числе, без ограничения:

  Насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством, Компания отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и их использования.

  • в отношении своевременности, актуальности, точности, полноты, достоверности, доступности или соответствия для какой-либо конкретной цели Сайта и Содержимого,
  • в отношении того, что при использовании Сайта не возникнет ошибок, оно будет безопасным и бесперебойным,
  • что Содержимое и Сайт не нарушают прав третьих лиц.

 6. Ограничение ответственности

  Компания (включая ее должностных лиц, директоров, акционеров, работников, агентов и иных представителей) не несет перед вами ответственности за прямые, побочные, косвенные или аналогичные убытки (включая упущенную выгоду), возникшие в связи с:

  • доступом, использованием или невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо связанного интернет-сайта,
  • неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем.
    

 7. Идентификационные файлы cookies

  Сайт вправе использовать идентификационные файлы cookies для хранения как вашей личной, так и общей информации. «Cookies» представляют собой небольшие текстовые файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для опознавания повторных посетителей, упрощения доступа и использования посетителем сайта, а также отслеживания сайтом обращений посетителей и сбора общей информации для улучшения содержания. Пользуясь Сайтом, вы выражаете свое согласие на использование Компанией cookies.


 8. Cайты третьих лиц

  На Сайте могут находиться гипертекстовые ссылки на сайты третьих лиц. Компания приводит данные ссылки для вашего удобства и не контролирует сайты, к которым можно получить доступ или перейти по ним. Компания не поддерживает, не спонсирует, не рекомендует и иным образом не принимает на себя ответственности за сайты третьих лиц, их содержание и доступность. В частности, Компания не принимает на себя ответственности за нарушение права интеллектуальной собственности какого-либо лица на сайтах третьих лиц или ответственности в связи с какой-либо информацией или заключением, имеющимися на данных сайтах.
   

 9. Правила отправки материалов в редакцию
  1. Настоящие Правила регламентируют отношения между Редакцией сайта 20khvylyn.com (далее – Редакция), представляющей владельца сайта www.20khvylyn.com (далее – Сайт), и лицом (далее – Пользователь), предоставившим Редакции текстовые, фото, видео или аудио материалы (далее – Материалы).
  2. Предоставляемые и размещаемые на Сайте Материалы не должны нарушать права собственности, авторские, смежные, личные, гражданские, договорные и иные права третьих лиц, а также наносить ущерб их чести, достоинству и деловой репутации. Материалы не должны содержать никаких незаконных элементов, способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, носить непристойный или оскорбительный характер, содержать рекламу наркотических средств, нарушать права несовершеннолетних лиц, носить порнографический характер, содержать коммерческую рекламу в любом виде.
  3. До тех пор, пока не установлено иное, все авторские права на Материалы принадлежат предоставившему их Пользователю. Пользователь располагает информацией об установленной действующим законодательством Украины ответственности за неправомерное использование и размещение чужих произведений. В случае если будет установлено, что предоставивший Материалы Пользователь не является их правообладателем, эти Материалы будут немедленно изъяты из свободного доступа по первому требованию законного правообладателя.
  4. При размещении Материалов Редакция указывает имя Пользователя, указанное Пользователем при предоставлении Материалов.
  5. Пользователь гарантирует, что не существует в настоящее время, и не будет существовать каких-либо договоров, соглашений, лицензий, разрешений и иных обязательств, препятствующих размещению Материалов на Сайте.
  6. Пользователь вместе с передачей экземпляров Материалов, предоставляет Редакции простую (неисключительную) лицензию. Данная лицензия может быть передана третьим лицам. При этом под простой (неисключительной) лицензий понимается право на использование Материалов в течение всего срока действия исключительных прав на них на территории всех стран мира путем воспроизведения, распространения, публичного показа, публичного исполнения, импорта, сообщения в эфир и по кабелю, перевода и другой переработки, доведения до всеобщего сведения Материалов.
  7. Редакция вправе отказать в размещении Материалов без объяснения причин отказа, а также удалить Материалы по своему усмотрению, если их содержание противоречит нормам этики и морали, не соответствует требованиям, установленным законодательством Украины, и противоречит требованиям настоящих Правил.
  8. Редакция не несет ответственность за полную или частичную утрату Материалов, предоставленных Пользователем, а также за недостаточное качество или скорость работы Сайта.
  9. Пользователь соглашается с тем, что он несет полную ответственность в отношении Материалов, размещенных на Сайте.
  10. Редакция не несет ответственность за содержание Материалов и за соответствие их требованиям законодательства Украины, за нарушение авторских прав, использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением Материалов на Сайте. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с размещением Материалов, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.
  11. Лица, считающие, что их права и интересы нарушены в результате размещения на Сайте какого-либо Материала, направляют претензию по адресу электронной почты [email protected]. Материал будет немедленно изъят из свободного доступа по первому требованию законного правообладателя.
  12. Настоящие Правила могут быть изменены Редакцией в одностороннем порядке без специального уведомления Пользователя.
    

 10. Правила комментирования материалов сайта
  1. Что недопустимо в комментариях материалов на этом сайте:
   1. Разжигание расовой, национальной, религиозной, половой и т.п. ненависти и неприязни.
   2. Оскорбительные высказывания и унижение оппонента, его родных и близких.
   3. Переход в полемике на личность оппонента.
   4. Похабщина и "сортирный" юмор.
   5. Разглашение конфиденциальной информации о личности без ее на то согласие.
   6. Пропаганда насилия, наркотиков, порнографии и т.п.
   7. Коммерческая реклама.
   8. Сообщения не по теме — оффтопик (off topic).
   9. Повтор сообщений — флуд.
   10. Использование ненормативной лексики.
   11. Написание текстов БОЛЬШИМИ (ЗАГЛАВНЫМИ) БУКВАМИ. Допускается лишь выделение (акцент) отдельных слов и словосочетаний или наименования компаний, торговых марок, товаров, аббревиатур и прочего, т.е. всего того, что традиционно пишется в верхнем регистре.
   12. Преднамеренное искажение (коверканье) слов, а также преднамеренное нарушение правил русского языка.
   13. Троллинг — размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п.
  2. Понятие «конфиденциальность» служит для защиты приватности личности на сайте. Мы исходим из того, что частная жизнь личности должна быть максимально защищена. Никто не вправе вторгаться в эту сферу без согласия на то самой персоны. Под конфиденциальной информацией понимается следующие сведения о личности:
   • Ф.И.О.
   • Домашний адрес.
   • Место работы.
   • Номер телефона, e-mail, ICQ и пр. виды связи.
   • Семейное положение и состав семьи.
   • Сведения о болезнях, судимостях и прочие интимные подробности личности.
   • Прочие сведения, которые однозначно могут идентифицировать персону без ее на то согласия.
  3. Хотя модераторы и администраторы, обслуживающие этот сайт, стараются удалять все оскорбительные и некорректные сообщения в комментариях, все равно все комментарии просмотреть невозможно. Помните, что комментарии отражают точку зрения только автора, но не Редакции сайта, соответственно только автор комментария несет ответственность за его содержание.
  4. При систематическом или злостном нарушении этих Правил нарушители будут блокироваться! А комментарии, нарушающие Правила, будут удалятся.
  5. Во всех спорных случаях касательно толкования использования этих Правил, решение принимает Редакция сайта в одностороннем порядке. Решения Редакции не обсуждаются!
  6. Данные Правила могут дополняться и корректироваться.
    

 11. Використання персональної інформації

  Компанія не буде збирати будь-якої особистої інформації про вас при використанні Вами Сайту, якщо ви самі добровільно не надасте таку інформацію будь-яким чином. Компанія зобов'язується використовувати надану таким чином інформацію тільки для цілей, за якими вона була вами надана. Компанія зберігає таку інформацію, включаючи відповідну переписку, у своєму архіві. Компанія зобов'язується не розкривати цю інформацію не пов'язаним з нею третім особам, якщо тільки це не потрібно за законом. За допомогою направлення Вами компанії особистих даних через Сайт ви висловлюєте свою згоду на використання компанією даної інформації.
   

 12. Ці Правила не є договором

  Компанія має право в будь-який час змінити ці Правила без повідомлення користувачів. Будь-які зміни будуть розміщені на сторінці www.20khvylyn.com/uk/terms/ і обов'язком користувача є ознайомлення з умовами Правил шляхом відвідування сайту. Зміни вступають в силу в момент їх опублікування на сайті.

УВАГА! Несанкціоноване використання вмісту сайту може спричинити судовий позов про відшкодування збитку.

Останнє оновлення: 1 вересня 2013 р.

 

В Украину прибыли американские РСЗО

В Украину прибыли американские РСЗО

Глава украинского министерства обороны Алексей Резников сообщил, что партия реактивных систем залпового огня HIMARS поступила в Украину.
Россия перебрасывает войска на Донбасс — Генштаб

Россия перебрасывает войска на Донбасс — Генштаб

Российские оккупанты перебрасывают часть войск и сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.